מאגרי עבודות וסיכומים

שינויים בשוק העבודה בישראל בעידן הפוסט תעשייתי – היבטים משפטיים

#7396
שם הקובץ:
סוף-עידן-העבודה-היבטים-משפטיים.docx

להורדת הפריט

עבודה סמינריונית בנושא:

שינויים בשוק העבודה בישראל בעידן הפוסט תעשייתי – הבטים משפטיים

מגיש:

תוכן עניינים

מבוא 3
1. רקע – גורמים כלכליים וחברתיים 4
1.1. גלובליזציה 4
1.2. הפרטה 4
1.3. שינוי במטרות העבודה 4
1.4. אינדיבידואליזם במקום קולקטיביזם 5
1.5. נאו-ליברליזם 5
1.6. הרחבת תחולת זכויות האדם 5
2. שינויים בפסיקה ובחקיקה כתגובה לשינויים בערכי העבודה 7
2.1. הפררוגטיבה הניהולית 7
2.2. זכויות מעין-קנייניות של העובד במקום העבודה 8
2.3. מיקור-חוץ 9
2.4. בטחון סוציאלי 11
3. דיון ומסקנות 14
סיכום 17
בבליוגרפיה 18

מבוא

בעקבות תהליך הגלובליזציה ובעקבות שינויים ערכיים ואידאולוגיים שמתרחשים בחברה בישראל ובעולם, חל שינוי בתפיסת העבודה. העבודה איננה עוד עבודה במובן הטיילוריסטי, אלא מושג בעל וריאציות רבות יותר ויש רושם שהן ממשיכות להתרבות ככל שמתעצם תהליך הגלובליזציה. אך טבעי להניח, שהמשפט על הבטיו השונים ינסה לטפל בהתפחויות אלו ולעקוב אחר השינויים, תוך נסיון להסדיר את יחסי העבודה המשתנים. בעבודה זו אסקור שלושה נושאים עקריים השלובים זה בזה: כרסום בפררוגטיבה הניהולית, מיקור חוץ ועובדי קבלן, ודה-לגיטימציה של משפט העבודה.
חשיבות הנושא רבה, כיוון שכפי שנראה בניתוח להלן, מתרחשות במשפט שתי מגמות מנוגדות. מצב זה איננו רצוי, ולכן יש לתת את הדעת למגמות אלו כדי לנסות ליצור הרמוניה בתגובת מע' המשפט לשינויים החברתיים והכלכליים.
בשל התייעלות כלכלית ישנו מעבר של מפעלים לארצות בהן כח העבודה זול יותר, ובשל התייעלות טכנולוגית תפקידים רבים שבוצעו בעבר על ידי אדם מבוצעים כיום על ידי מחשב. מסיבות אלו עבודה כיום היא מצרך נדיר, שלא כל אחד יכול להשיג (בן-ישראל, 1999). שינויים אלו גורמים לתמורות בשוק העבודה בכלל ובמעמד העובד בפרט.
אפתח בתיאור השינויים החברתיים והכלכליים, כיוון שהם הרקע והגורם לשינויים המשפטיים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית

עבודה סמינריונית

סמינריון בנושא: | היחס המשפטי לסוגיית העיזבון הדיגיטלי לאור ההתפתחות הטכנולוגית |   |   |   …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים

עבודה מסכמת

נייר עמדה בנושא רשלנות רפואית במקרה של טיפולים רפואיים חדשניים | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה

עבודה סמינריונית

גובה מזונות ילדים בבתי דין שרעים בהשוואה לבתי משפט לענייני משפחה | מאת: | ת"ז: | המנחה: …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?