מאגרי עבודות וסיכומים

שיפור וייעול תהליכים בחברת מים: שיפור ניהול מלאי ותהליכי מיון פסולת, וייעול שירות מוקד טלפוני פנימי

#2916
שם הקובץ:
שיפור-וייעול-תהליכים-בחברת-מים.docx

להורדת הפריט

שיפור וייעול תהליכים בחברת מים: שיפור ניהול מלאי ותהליכי מיון פסולת, וייעול שירות מוקד טלפוני פנימי

תקציר מנהלים
פרויקט זה בוצע בחברת "מקורות", עיקר המיקוד הוא במרחב דרום אשר המחסן הראשי שלו יושב ב”שמחה", הממוקמת סמוך לשדרות, אתר "שמחה" מאגד תחת סמכותו שלושה מחסנים אזורים אשר נמצאים באילת, באר שבע ואשקלון.
"מקורות" מקיימת במסגרת עבודתה, מיחזור סביבתי וכלכלי, לדוגמה, פסולת ברת-מיחזור אשר יצאה משימוש או עודפי עבודה, גופים פרטיים ו/או חברות העוסקות בתחום הרלוונטי לחומר הגלם הממוחזר, דורשים לרכוש מעת לעת את התוצרים לשימוש ולייצור לצורך פעילותם העסקית. בהגיעם הם אוספים את הכמות המבוקשת ובכך מסייעים לחברת מקורות בפינוי הפסולת ובשמירה על הסביבה ובה בעת רווח כספי על מוצר נאבד. באתר זה מתרחשים כמה תהליכים מרכזיים, ביניהם נתמקד בשני תהליכים עיקריים שהם מיחזור פסולת ברזל ומיחזור פסולת פלסטיק.
כיום לא מתבצעת בחינת נתוני העבר וחיזוי כלשהוא לביקושים בעתיד, היעדר חיזוי פוגע באפשרות לתכנן נכון את אופן פעולת המיחזור (ייצור) וכן באפשרות לייעל כלכלית את כל הנוגע לניהול המלאי.
בנוסף מפעילה מקורות מוקד שירות טלפוני המעניק שירות לעובדים באתר "שמחה", אשר זקוקים לקבלת מידע אודות הזמנות, תוכניות עבודה, ספקים וכו'..
במוקד זה לא בוצע עד היום כל ניתוח או ניסיון לייעול התהליך, לשם כך תהליך זה ייבחן ע"מ לנסות ולשפר את העלויות הכרוכות בו.
הנושאים שבוצעו בפרויקט זה:
חיזוי – בניגוד למצב הקיים בוצעו תחזיות לביקושים על פי שיטות ומודלי חיזוי מקובלים שיאפשרו לבסס ניהול מלאי נכון יותר.
מלאי – כיום הייצור מתבצע לפי דרישה, כאשר לקוח מגיע ומבקש לרכוש חו"ג ממוחזר, ולכן ההנחה היא שהעלויות כיום ניתנות לשיפור מהותי, בוצע יישום של מודלים לניהול מלאי עם ייצור (POQ) המתאים לכמה מוצרים יחד, ע"מ למזער את העלויות התפעוליות.
תורת התורים (מודלים סטוכסטיים) ¬– בוצע חקר ביצועים ע"י תורת התורים במוקד הטלפוני וזאת בכדי למצוא פרמטרים מעניינים על המערכת ואת מס' הנציגים האופטימלי.
תוצרי הפרויקט:

  • חיזוי ביקושים קדימה לביסוס ניהול מלאי
  • ייעול ניהול המלאי הנוכחי וחסכון של כ-250 אלף ₪ בשנה – 29% מהעלויות הכוללות
  • שיפור השירות במוקד הטלפוני ע"י הוספת נציג אחד.

מילות מפתח: חיזוי, מלאי, POQ, תורת התורים, סטטיסטיקה, הסתברות

תוכן עניינים
פרק 1 – מבוא 6
1.1 רקע על חברת "מקורות" 6
1.2 תיאור הבעיה 9
1.3 מטרות הפרויקט 9
1.4 שלבי הפתרון 10
פרק 2 – מטרות הפרויקט ואופן הפתרון 11
פרק 3 – סקר ספרות 12
3.1 מבוא 12
3.2 חיזוי 12
3.4 ניהול מלאי 18
3.5 תורת התורים (מודל סטוכסטי) 21
פרק 4 – חקר מצב קיים 23
4.1 מבוא 23
4.2 תהליך נחקר 1 – מיון הפסולת 23
4.3 כושר המיון 24
4.4 תהליך נחקר 2 – מתן שירות במוקד הטלפוני 27
4.5 מסקנות והמלצות 28
פרק 5 – חיזוי 29
5.1 נתוני ביקושים 29
5.2 התאמת שיטת חיזוי לכמויות המבוקשות מחו"ג פלסטיק 31
5.3 מדדי הערכת טיב שיטות החיזוי לפלסטיק 32
5.4 התאמת שיטת חיזוי לכמויות המבוקשות מחו"ג ברזל 33
5.5 מדדי הערכת טיב שיטות החיזוי לברזל 34
5.6 תחזיות 35
5.7 מסקנות והמלצות 35
פרק 6- ניהול מלאי 36
6.1 תקציר 36
6.2 נתונים 36
6.3 יישום מודל POQ רב מוצרים 37
6.4 יישום מודל POQ בנפרד לכל מוצר 39
6.5 מסקנות והמלצות 40
פרק 7 – תורת התורים 41
7.1 תיאור וניתוח מפורט של האירוע 41
7.2 תיאור הבעיה והמטרות 41
7.3 המדדים 41
7.4 איסוף נתונים 42
7.5 המדדים במצב הקיים ובחלופות לשיפור 46
7.6 מסקנות והמלצות 47
פרק 8 – מסקנות והמלצות 49
פרק 9 – ביבליוגרפיה 51
נספחים 52

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

אוטומציה לניהול צמתים ומערכות תחבורה: פרויקט בנושא כלי רכב אוטונומיים

פרויקט גמר

אוטומציה לניהול צמתים ומערכות תחבורה: פרויקט בנושא כלי רכב אוטונומיים | (Autonomous Intersection Management (AIM |   …

לפרטים נוספים

פרויקט גמר: הגדלת הרווחיות ברשת צרכניות (מצגת)

מצגת, פרויקט גמר

פרויקט גמר בחקר ביצועים בנושא הגדלת הרווחיות ברשת צרכניות. | המצגת כוללת 20 שקפים: | שער …

לפרטים נוספים

הסתברות למדעי המחשב 1 – סיכום הרצאות

סיכום קורס

סיכום הרצאות הקורס התסברות למדעי המחשב …

לפרטים נוספים

הסיכום המאוחד של מערכות בקרה והערכה בארגון

סיכום קורס

הסיכום המושלם של מערכות בקרה והערכה בארגון | נושאים | מערכות בקרה - שיעור 1 3 | …

לפרטים נוספים

סיכום שיעור בקורס: מערכות בקרה והערכה בארגון (שיעור 11)

סיכום הרצאה

מערכות בקרה והערכה בארגון – שיעור 11 | סיכום השיעור האחרון, כולל שאלות לדוגמא למבחן, טבלאות ונוסחאות …

לפרטים נוספים

סיכום שיעור בקורס: מערכות בקרה והערכה בארגון (שיעור 10)

סיכום הרצאה

מערכות בקרה והערכה בארגון – שיעור 10 |   | נושאים: | משוב º360 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?