מאגרי עבודות וסיכומים

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

#5934
שם הקובץ:
מעגלי-נשים.docx

להורדת הפריט

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

תוכן עניינים

תקציר 2
מבוא 3
סקירת ספרות 5
פוסט מודרניזם 5
פמיניזם 7
העידן החדש 9
השערות 11
שיטה 12
ממצאים 14
דמוגרפיה 14
פמיניזם 14
העידן החדש 16
פוסט-מודרניזם 18
השתתפות ותמיכה קבוצתית 27
דיון ומסקנות 28
סיכום 31
רפלקציה 31
ביבליוגרפיה 32
נספח: שאלות הראיון 34

תקציר

עבודה זו בוחנת את תופעת מעגלי נשים בישראל על רקע פילוסופיה פוסט-מודרנית וחשיבה פמיניסטית. סקירת הספרות מתייחסת לתנועות העידן החדש והפמיניזם התרבותי כשורשים של מעגלי הנשים, ואת הפוסט-מודרניזם כפילוסופיה בעלת זיקה לשחרור קבוצות לא הגמוניות בחברה בנוסף לאופי הניהיליסטי המוכר שלה. ראיונות עומק עם שש משתתפות במעגלי נשים בעלות מאפיינים שונים מנותחים יחד עם טקסטים נוספים כדי לספק עדות להתייחסות פוסט-מודרנית של המשתתפות ולאופי התייחסות זו. מתוך הניתוח עולה כי למעגלי נשים גישה פוסט-מודרנית אך לא ניהיליסטית, המספקת משמעות למשתתפות בתוך המסגרת הפוסט-מודרנית, וקוראת תיגר על דיכוטומיות מקובלות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התנהגות אובדנית מנקודת מבט בין-תרבותית

עבודה סמינריונית

[שם מוסד אקדמי] | [שם המסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | התנהגות …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?