מאגרי עבודות וסיכומים

תזה מעולה בלשון ערבית והוראת שפות: השפעת הדיגלוסיה על דיוק הקריאה ושגיאות איות בשפה הערבית בקרב תלמידים ערבים בכיתות א' ו-ב'

#7078
שם הקובץ:
השפעת-הדיגלוסיה-על-דיוק-הקריאה-ושגיאות-איות-בשפה-הערבית-בקרב-תלמידים-ערבים-בכיתות-א-ו-ב.docx

להורדת הפריט

השפעת הדיגלוסיה על דיוק הקריאה ושגיאות איות בשפה הערבית בקרב תלמידים ערבים בכיתות א' ו-ב'

 

תוכן עניינים

תודות III
תוכן עניינים IV
תקציר V
רשימת טבלאות VI
מבוא 7
רקע תיאורטי 10
רכישת הקריאה 10
העיבוד הפונולוגי ברכישת הקריאה 11
הקשר בין קריאה ואיות 14
האורתוגרפיה הערבית 15
המורפולוגיה הערבית 18
דיגלוסיה ערבית 19
סיכום הרקע התיאורטי והצגת שאלות המחקר והשערות המחקר 24
שיטה 26
המדגם 26
כלי המחקר 27
הגדרות אופרציונליות 28
הליך המחקר 30
ממצאים 31
סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 31
בדיקת השערות 33
בדיקת השפעת מאפייני הדיגלוסיה על דיוק הקריאה 33
בדיקת השפעת מאפייני הדיגלוסיה על דיוק האיות 35
בדיקת השפעת הגיל על השפעת מאפייני הדיגלוסיה על הקריאה והכתיבה 37
דיון 42
רשימה ביבליוגרפית 50

רשימת טבלאות

טבלה 1: התפלגות הדיבור בשפה הערבית הספרותית 26
טבלה 2: התפלגות קריאת ספרים בגיל הרך 26
טבלה 3: התפלגות אופן קריאת הסיפורים בגיל הרך 27
טבלה 4: מספר שגיאות הקריאה לפי כיתה וסוג השגיאה 31
טבלה 5: מספר שגיאות האיות לפי כיתה וסוג שגיאה 32
טבלה 6: בדיקת השערה I 34
טבלה 7: בדיקת השערה II 36
טבלה 8: בדיקת השערה III – קריאה 38
טבלה 9: בדיקת השערה III – איות 40

 

תקציר

מושג הדיגלוסיה מתאר מצב בו ניתן לראות שימוש בצורה אחת של שפה לדיבור וצורה אחרת של אותה שפה לכתיבה. מצב זה של כפילות לשונית ניתן לראות בשפה הערבית, בה הצורה המדוברת של השפה ידועה כ"ערבית מדוברת", והצורה הכתובה כ"ערבית ספרותית".
ממחקרים שנערכו בקרב תלמידים ערביים בכיתות הנמוכות עולה כי תלמידים אלו מראים יכולת קריאה נמוכות יותר מאשר תלמידים יהודיים. אחת הסיבות לממצא מפתיע זה, היא הדיגלוסיה בשפה הערבית, שגוררת היכרות מאוחרת של התלמידים עם הצורה הכתובה של השפה ודורשת למידה של דפוסים שפתיים מורכבים על מנת לגשר על הפער בין שתי השפות.
מטרת מחקר זה היא לבחון השפעתה של הדיגלוסיה על תחום שלא נבחן עדיין והוא יכולות כתיבה בכיתות הנמוכות. השאלות שמנחות את המחקר הן כיצד נקשרת דיגלוסיה ליכולת הקריאה והאיות של תלמידים מן המגזר הערבי בתחילת דרכם, וכיצד השפעה זו משתנה עם התקדמותם במערכת החינוכית. חשיבותו העיקרית של המחקר היא בהרחבת שדה המחקר אודות הדיגלוסיה, ובתיעוד הגורמים הממתנים את השפעת הדיגלוסיה על יכולות התלמידים. מחקר זה מאפשר הסקת מסקנות לצמצום השפעת הדיגלוסיה על תלמידים דוברי ערבית.
כדי לבחון את הקשר בין דיגלוסיה ליכולות האיות התבסס המחקר על מדגם של 60 תלמידים, 30 מתוכם מכיתה א' ו30 מכיתה ב'. יכולות הקריאה והכתיבה של התלמידים נמדדו בעזרת מבחני קריאה ואיות שהושוו לסף סטנדרטי.
ממצאי המחקר מראים כי בהתאם להשערות השפעת הדיגלוסיה על יכולת האיות פוחתת עם ההתקדמות הראשונית במערכת החינוך. אך בניגוד להשערות קשר זה לא נמצא במקרה של קריאה. כמו כן, בניגוד לצפוי, לא נמצא כי דיגלוסיה משפיעה באופן כללי על יכולות הקריאה או האיות של התלמידים.
מסקנת המחקר העיקרית היא כי חשיפה מוקדמת לצורה הכתובה של השפה מאפשרת לילדים להתמודד יותר טוב עם הדיגלוסיה של השפה ולפתח בשלב מוקדם יותר את מיומנויות הקריאה והכתיבה שלהם. מסקנה זו ניתנת ליישום במסגרות החינוך לגיל הרך על ידי הצעת זמן לקריאת סיפורים בערבית הספרותית.

מבוא

תהליך רכישת הקריאה כולל תהליך של עירור מילים בזיכרון הפונולוגי והלקסיקאלי. תהליך לימוד הקריאה חייב להקנות לתלמיד את המיומנות לעורר מילים באמצעות ניתוח התבניות האורתוגרפיות שלהן. מאידך, איות הוא כמו דיבור, ואינו מייצג את המערכת הסמנטית באופן ישיר אלא באמצעות הפונולוגיה. הדרך הטבעית להרכיב ייצוג גרפי של סמלים היא לייצג את הפונמות באמצעות האותיות. Holmes & Carruthers (1998) גורסים שישנה ייצוגים משותפים העומדים בבסיס מיומנויות הקריאה והאיות (Holmes & Carruthers, 1998).
ברוב השפות המודרניות שנמצאות בשימוש כיום ניתן לראות אחידות בתצורת השפה על פני מדיומים שונים, כך שגם בכתיבה וגם בדיבור השפה מופיעה בצורה דומה. עם זאת בשפות מסוימות, ובניהן גם ערבית, ניתן לראות מצב בו הדיבור והכתיבה נבדלים בניהם מבחינת צורת השפה בה משתמשים (Ferguson, 1959). תופעה זו בה קיים פער בין הצורה הכתובה של השפה לצורה המדוברת של השפה, היא הדיגלוסיה, שבאופן טבעי מתאפיינת בהבדלים ניכרים בין שתי הצורות של השפה (Kaye & Rosenhouse, 1997).
דיגלוסיה של השפה נתפסת כבעלת השלכות…………….

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?