מאגרי עבודות וסיכומים

תיאטרון בובות ככלי בעבודה עם ילדים פגועי שיתוק מוחין, כולל תכנון פעילות

#7211
שם הקובץ:
עבודה-תיאטרון-בובות.docx

להורדת הפריט

שם המוסד האקדמי

שם המסלול

תיאטרון בובות ככלי בעבודה עם ילדים פגועי שיתוק מוחין

עבודת סיכום במסגרת הקורס:
תיאטרון בובות ככלי חינוכי

מוגש על ידי:

המרצה:

תוכן עניינים

מבוא 3
תיאור אוכלוסיית היעד – כיתה ג'-ד' בבי"ס מיוחד לילדים פגועי C.P. 3
נושא הפעילות, תיכנונה ומהלכה. – מערך השיעור 4
חשיבותו ותרומתו של תיאטרון הבובות 6
סיכום 8
בבליוגרפיה 9

מבוא

הנושא בו תעסוק עבודה זו הוא השימוש בתיאטרון בובות ככלי חינוכי בגן ובכיתת הלימוד. תיאטרון בובות הינו השימוש בדמות מלאכותית המופעלת באמצעות היד לייצוג של אובייקט חי כמו חיה או אדם (Epstein, 2008). טכניקה זו נמצאה כיעילה לפיתוח הבנה רגשית בקרב ילדים (Cole, 2008), עידודם לדבר (Epstein, 2008) והגברת מעורבותם בתהליכים לימודיים (Peck & Virkler, 2006).
בעובדה זו יבחן נושא זה על ידי הצגה של פעילות המיישמת מתודה זו ועל ידי בחינת מקומה של המתודה בפעילות ובגן הילדים בכלל. חלקה הראשון של העבודה יעסוק בהצגת הפעילות, לשם כך ראשית תוצג אוכלוסיית היעד של הפעילות ולאחר מכן תוצג הפעילות עצמה, על נושאיה,] מטרותיה ומהלכה. לאחר מכן יוצגו תפקידיו וחשיבותו של תיאטרון הבובות בפעילות ובמרחב הלימודי ולבסוף יוצג סיכום.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס פילוסופיה של החינוך סמסטר סתיו 2024 (2024א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10765 | פילוסופיה של החינוך | חוברת הקורס - סתיו 2024א | החוברת כוללת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?