מאגרי עבודות וסיכומים

תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת החוק: חובת הסרטת מוסדות חינוך קטינים מתחת לגיל 6

#6311
שם הקובץ:
לובי-פוליטי.docx

להורדת הפריט

לובי פוליטי ביחסי ציבור:
תרגיל בבניית תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת חוק

תכנית יחסי ציבור ולובי פוליטי להצעת החוק:
חובת הסרטת מוסדות חינוך קטינים מתחת לגיל 6

 

תוכן העניינים

מבוא 3
פתח דבר 4
מטרה 6
דרכי פעולה 6
הטקטיקות ודרכי הפעולה 7
לובי פוליטי – פניה לחברי כנסת 8
ארגונים ועמותות תומכים 9
ארגונים ועמותות מתנגדים 10
מכתב חבר הכנסת 12
תיקון להצעת חוק 14
פניה לתקשורת ולכתבים 16
הודעה לעיתונות 16
שיתוף פעולה עם ארגונים 18
חלוקת חומרי הסברה 18
הקמת עמוד פייסבוק 18
יצירת פרובוקציות 20
נספחים 22
נספח 1: הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים 22
נספח 2 כתבות המסקרות מקרי התעללות מהשנה האחרונה 24
בבליוגרפיה 27

מבוא

פעילות לוביזם הידועה בעברית כשדלנות מוגדרת כ"מאמץ או נסיון להשפיע על יחידים או גופים בעלי כוח פוליטי להשתמש בכוח זה לטובת פרט או קבוצה של פרטים, כנגד אחרים, או לטובת מדיניות אחת, כנגד אחרות." (גלילי, 2001: 1). פעילות זו מתמקדת בזירה הפוליטית ובמקבלי ההחלטות, אך פועלת גם בזירות אחרות, כמו דעת קהל ותקשורת. פעילות זו נפוצה בדמוקרטיות רבות, והיא תורמת לעקרונות דמוקרטיים ובמקביל זוכה לביקורת כסכנה לדמוקרטיה. בישראל, התרחבה פעילות שדלנית בעשורים האחרונים ויש הטוענים כי צריך להסדירה בכדי לפקח על פעילותה (שפירא, 2010).
במסגרת הכנסת ה-19 הוגשה בשנת 2014 הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע וקטינים, שיוזמיה הם חברי הכנסת יחיאל בר, איתן כבל, מירי רגב, עמר בר-לב, מיכל רוזין ואורית סטרוק. הצעת החוק עוסקת בהתרה של האזנת סתר ואמצעי צילום, כולל הסרטה, כאשר מתבצע טיפול בחסר ישע. את ההאזנה או ההסרטה ראשי להתקין האחראי על חסר הישע – כמו הורה לילד או קרוב משפחה של קשיש. התקנה של אמצעי צילום מחייבת הודעה למטפל, הרשאי לסרב ואף זכאי לפיצויים לפי חוק.
על אף שהורים רבים נוהגים להתקין אמצעי הסרטה בביתם הפרטי, אשר מתעדים בין היתר טיפול בילדיהם, לא קיים חוק המסדיר אמצעי הסרטה במוסדות חינוך כמו גנים פרטיים וגני עיריות. כך, אחראים והורים לקטינים אשר מוגדרים כחסרי ישע בשל יכולתם המוגבלת לדווח אודות היחס כלפיהם, החושדים כי הטיפול בחסר הישע אינו ראוי, אינם תמיד בעלי האמצעים להתמודד עם הסוגיה. מספר מקרים מהשנים האחרונות מתעדים התעללות קשה בילדים צעירים בגני ילדים אשר הגיעה לא פעם לפסים משפטיים.
בעבודה זו נעלה את נושא החקיקה המסדירה התקנת אמצעי הסרטה בגנים פרטיים ובגני עירייה בכדי לתעד טיפול בילדים. מטרתנו היא לקדם את החקיקה בנושא ולהציב בידי הורים כלים אשר יסייעו להם להבטיח כי הטיפול בילדיהם ראוי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?