מאגרי עבודות וסיכומים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

#7486
שם הקובץ:
תמיכה-ארגונית-נתפסת-ושביעות-רצון-מהשכר-כמנבאים-מחויבות-ארגונית.docx

להורדת הפריט

המרכז ללימודים אקדמיים

התמחות משאבי אנוש

פרויקט בנושא:

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

המנחה:
הסטודנטים המגישים:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. מחוייבות ארגונית 4
2.2. תמיכה ארגונית נתפסת 5
2.3. שביעות רצון מהשכר 6
2.4. רציונאל, מודל והשערות המחקר 7
3. שיטת המחקר 9
3.1. הדגימה והמדגם 9
3.2. המשתנים וכלי המחקר 10
3.3. הליך המחקר ועיבוד הנתונים. 11
4. ממצאים 12
4.1. סטטיסטיקה תיאורית 12
4.2. בדיקת השערות 13
5. מסקנות והמלצות 16
6. רשימת מקורות 18
נספח א' – השאלון 20
נספח ב' – ניתוחים סטטיסטיים 26

 

1. מבוא

מחויבות ארגונית של העובדים היא משאב חשוב מאד של הארגון. המחויבות הארגונית מפחיתה תופעות הרסניות עבור הארגון כגון היעדרויות ותחלופה גבוהה של עובדים (Camilleri, 2006). מסיבה זו, ארגונים רבים שואפים לגלות מה הם הגורמים המאפשרים את יצירתה של מחויבות ארגונית בקרב העובדים, שימורה ופיתוחה. Panaccio & Vandenberghe (2009) מצאו שהתמיכה הארגונית הנתפסת תורמת למחויבות הארגונית. Currall et al. (2005) מצאו ששביעות הרצון מהשכר תורמת אף היא למחויבות הארגונית. מטרת פרויקט זה היא לבדוק איזה מבין המשתנים משפיע יותר על המחויבות הארגונית. שאלת הפרויקט הינה: מה משפיע יותר על מחויבות ארגונית של העובד: תמיכה ארגונית נתפסת או שביעות רצון מהשכר?
לצורך בחינת שאלה זו, יעשה שימוש בשאלונים שיועברו בקרב 80 עובדים, בארגונים שונים.
לשאלה זו חשיבות ניהולית ותיאורטית. מבחינה ניהולית, לעתים ישנה חליפיות בין חבילת השכר לתמיכה ארגונית, ולכן על המנהלים להחליט האם להשקיע בהגדלת חבילת השכר של העובדים או בהגדלת התמיכה הארגונית. מבחינה תיאורטית, השאלה יכולה לתרום שלב נוסף בהבנת הנושא הרחב יותר: האם העובדים מושפעים יותר מתגמול חומרי או מתגמול בלתי-חומרי?

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות – 13038 | מספר השאלות: 7משקל המטלה: % …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5,4מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בריתות אסטרטגיות גלובליות אביב 2019 (2019ב')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13038 | בריתות אסטרטגיות גלובליות | חוברת הקורס אביב ב2019 | כוללת את שאלות …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?