מאגרי עבודות וסיכומים

תרגיל ניתוח מאמר

#4597
שם הקובץ:
פתרון-תרגיל-ניתוח-מאמר.docx

להורדת הפריט

קורס שיטות מחקר

תרגיל ניתוח מאמר

ענו על 10 השאלות הבאות לגבי המאמר שקיבלתן:

1. זהו את שאלת המחקר ותארו אותה בקיצור במילים שלכן.

2. באיזה מערך מחקר עשו החוקרות שימוש?

3. זהו את המשתנים התלויים והבלתי תלויים של המחקר.

4. עבור המשתנים הבלתי תלויים – באילו אמצעים נקטו החוקרות כדי להבטיח שקבוצות המחקר יבדלו זו מזו (ככל הניתן) רק בפרמטרים הרלוונטיים למחקר ולא בפרמטרים אחרים?

5. עבור המשתנים התלויים – הסבירו בקיצור כיצד נמדד, באילו יחידות הוא מתואר ומה סולם המדידה שלו (שמי, סדר, רווח, מנה)?

6. תארו במילים שלכן את הממצאים המופיעים בתרשים 1 במאמר. מהו הניתוח הסטטיסטי שמלווה את התרשים? אילו משתנים נכללו בו ומאיזה סוג הם? באיזו טבלה מתוארות התוצאות שלו?

7. הסבירו במילים שלכן את האינטראקציה המתוארת בטבלה 2. באיזו טבלה נעזרתם לשם כך? היכן במאמר ניתן לראות אותה באופן ויזואלי?

8. על פי המאמר, למה הכוונה באפקטים של שכיחות (frequency)? באיזה אופן נמדדו במחקר ומה היו ההשערות לגביהם?

9. על פי המאמר, מה הקשר בין דו לשוניות, לקות שפה ושכיחות? תארו את הממצאים הרלוונטיים במילים שלכם, הסבירו אילו ניתוחים נערכו כדי למצוא אותם והיכן (באילו תרשימים/טבלאות) הם באים לידי ביטוי במאמר.

10. איזו קבוצה של דו לשוניים (עם לקות שפה או עם התפתחות תקינה) מושפעת יותר משכיחות הפריטים? העתיקו את התרשים הרלוונטי מהמאמר וסמנו עליו את הערכים הרלוונטיים לתשובה. כמו כן ציינו אילו ניתוחים סטטיסטיים תומכים בכך והיכן ניתן למצוא אותם במאמר.

התרגיל הוא על המאמר:

Degani, T., Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item frequency on children's lexical‐retrieval performance. International journal of language & communication disorders, 54(3), 485-498.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

מטלת סיום בקורס שיטות מחקר איכותני מתקדם – כולל ראיון

עבודה מסכמת

א. דמיינו נושא שבא לכם.ן לחקור, או נושא שאתם אמורים.ות לחקור - רשמו ככותרת. | ב. חשבו …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?