מאגרי עבודות וסיכומים

תרגיל ניתוח מאמר

#4597
שם הקובץ:
פתרון-תרגיל-ניתוח-מאמר.docx

להורדת הפריט

קורס שיטות מחקר

תרגיל ניתוח מאמר

ענו על 10 השאלות הבאות לגבי המאמר שקיבלתן:

1. זהו את שאלת המחקר ותארו אותה בקיצור במילים שלכן.

2. באיזה מערך מחקר עשו החוקרות שימוש?

3. זהו את המשתנים התלויים והבלתי תלויים של המחקר.

4. עבור המשתנים הבלתי תלויים – באילו אמצעים נקטו החוקרות כדי להבטיח שקבוצות המחקר יבדלו זו מזו (ככל הניתן) רק בפרמטרים הרלוונטיים למחקר ולא בפרמטרים אחרים?

5. עבור המשתנים התלויים – הסבירו בקיצור כיצד נמדד, באילו יחידות הוא מתואר ומה סולם המדידה שלו (שמי, סדר, רווח, מנה)?

6. תארו במילים שלכן את הממצאים המופיעים בתרשים 1 במאמר. מהו הניתוח הסטטיסטי שמלווה את התרשים? אילו משתנים נכללו בו ומאיזה סוג הם? באיזו טבלה מתוארות התוצאות שלו?

7. הסבירו במילים שלכן את האינטראקציה המתוארת בטבלה 2. באיזו טבלה נעזרתם לשם כך? היכן במאמר ניתן לראות אותה באופן ויזואלי?

8. על פי המאמר, למה הכוונה באפקטים של שכיחות (frequency)? באיזה אופן נמדדו במחקר ומה היו ההשערות לגביהם?

9. על פי המאמר, מה הקשר בין דו לשוניות, לקות שפה ושכיחות? תארו את הממצאים הרלוונטיים במילים שלכם, הסבירו אילו ניתוחים נערכו כדי למצוא אותם והיכן (באילו תרשימים/טבלאות) הם באים לידי ביטוי במאמר.

10. איזו קבוצה של דו לשוניים (עם לקות שפה או עם התפתחות תקינה) מושפעת יותר משכיחות הפריטים? העתיקו את התרשים הרלוונטי מהמאמר וסמנו עליו את הערכים הרלוונטיים לתשובה. כמו כן ציינו אילו ניתוחים סטטיסטיים תומכים בכך והיכן ניתן למצוא אותם במאמר.

התרגיל הוא על המאמר:

Degani, T., Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item frequency on children's lexical‐retrieval performance. International journal of language & communication disorders, 54(3), 485-498.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים / שייפר ומקדרמוט

סיכום מאמר

התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים להישגיהם של ילדים בלימודים | שייפר ומקדרמוט, 1999 | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר

סיכום מאמר

השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית-ספר | מקדונלד, 2001 | תוכן עניינים | מבוא 1 …

לפרטים נוספים

סיכום מאמר: הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר

סיכום מאמר

הבחירה ללמוד או לא ללמוד / גרדנר | תוכן עניינים | מבוא 1 | הסיבות לאי למידה …

לפרטים נוספים

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים

סיכום מאמר

שיפור ה-IQ ע"י תוספת ויטמינים ומינרלים | אייזנק ושנטלאר- 1997 | תוכן עניינים | רקע 1 | …

לפרטים נוספים

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי

סיכום מאמר

הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בין אישיים כמוטיבציה אנושית בסיסית / באומייסטר ולירי | תוכן עניינים | מטרת …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס לשון, חברה ותרבות – 10641 (2020ב)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10641 | לשון- חברה ותרבות | חוברת הקורס – אביב ב2020 | חוברת הקורס, …

לפרטים נוספים