מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות באנתרופולוגיה

תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית

עבודה סמינריונית איכותנית

תקציר: תופעת מעגלי הנשים על רקע חשיבה פוסט-מודרנית ופמיניסטית: עבודה סמינריונית איכותנית | תוכן עניינים | תקציר 2 …

₪230.00

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2023ב')

ממ"ן 12    2023ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: פרקים …

₪64.00

פתרון ממ"ן 11 קריאה וכתיבה אקדמית (2024א')

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10172קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה | חומר הלימוד למטלה: …

₪100.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?