מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בחשבונאות

חשבונאות נקראת גם לימודי ראיית חשבון

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

תקציר: הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

₪275.00

סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

סיכום קורס

תקציר: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות | תוכן עניינים | הרצאה 1 8 | דו"ח המבקרים (700ISA ) …

₪65.00

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | דוחות כספיים מאוחדים – 96032 | נושא העבודה: | השפעת …

₪320.00

סיכון פשיטת רגל ועלויות נציג כגורמים להשפעת המינוף על עלות החוב

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: עבודה סמינריונית בקורס: | מימון חברות מתקדם | בנושא: | סיכון פשיטת רגל ועלויות נציג כגורמים להשפעת …

₪360.00

השפעת מדיניות גידור סיכונים על ערך הפירמה

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: [שם המוסד] | [שם המחלקה] | [שם הקורס] | עבודה סמינריונית בנושא: | השפעת מדיניות גידור סיכונים …

₪240.00

פתרון ממ"ן 16 יסודות החשבונאות

ממ"ן 16

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 16 | הקורס: - 10280יסודות החשבונאות | חומר הלימוד למטלה: דוח על תזרימי מזומנים …

₪85.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?