מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בכימיה

דוח מעבדה מדידת כמות קפאין

דו"ח מעבדה    2023ב

תקציר: דוח מעבדה קפאין | תוכן עניינים | תוצאות 1 | צפי דירוג אחוז הקפאין בדוגמאות הנבדקות 1 …

₪46.00

פתרון ממ"ן 12 כימיה כללית – ציון 98!

ממ"ן 12    2021א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: - 20437 כימיה כללית | חומר הלימוד למטלה: פרקים 6 ,5 …

₪66.00

חוברת הקורס כימיה כללית (מתכונת סמסטריאלית) – סתיו 2021א

שאלות / הנחיות    2021א

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 20437 | כימיה כללית | מתכונת סמסטריאלית | חוברת קורס - סמסטר א2021 | …

₪2.00

שאלות לתרגול בתרמודינמיקה (תרגילים בתרמודינמיקה)

תרגיל

תקציר: תרגילים בתרמודינמיקה |   | נתונה הריאקציה: H2(g)  +  I2(g)              2HI(g).  לתוך כלי  סגור בטמפרטורה …

₪15.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?