מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות במגדר

חינוך עכשווי בראי הפמיניזם ביקורתי

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: אוניברסיטת חיפה | הפקולטה לחינוך | עבודה סמינריונית בקורס: | חינוך ביקורתי | בנושא: | פמיניזם ביקורתי …

₪360.00

אימהות בראי הפמיניזם

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה/מסלול] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | האימהות …

₪364.00

המעמד המשפטי של הפורנוגרפיה בישראל

עבודה מסכמת

תקציר: תורת המשפט: המאבק בפורנוגרפיה | מגישה: | ת.ז. | תוכן העניינים | הצדקת חוקיות הפורנוגרפיה על ידי …

₪123.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?