מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות במדיניות ציבורית

רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי לעבודה?

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: ביטחון סוציאלי | בנושא: | רשת הביטחון הסוציאלי – תמריץ שלילי …

₪230.00

הקשר בין אבטלה לבין המדיניות הכלכלית של הממשלה

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: אוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה | החוג לכלכלה | סמינריון בנושא: | הקשר בין אבטלה לבין …

₪322.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?