מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות במדעי המדינה

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

תקציר: שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

₪106.00

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

תקציר: [מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

₪110.00

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

₪280.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?