מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות במזרחנות וחקר האסלאם

פתרון ממ"ן 13 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 13    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 5-4 …

₪70.00

פתרון ממ"ן 12 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-2 …

₪88.00

חוברת הקורס האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת – 10432 אביב 2021ב

שאלות / הנחיות    2021ב

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | 10432 | האסלאם: מבוא | להיסטוריה של הדת | חוברת הקורס – אביב 2021ב …

₪2.00

ההבדלים בין סונים לשיעים בפרשנות הקוראן (עבודה סמינריונית בערבית)

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)    2022א

תקציר: كُليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة | قسم اللغة العربيّة وآدابها | وظيفة إنهاء | في إطار مساق " …

₪179.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?