מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות במנהל ציבורי

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

תקציר: שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

₪80.00

השפעת עיסוק בפעילויות פנאי על לחץ ושחיקה בעבודה

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: [מוסד אקדמי] | [פקולטה] | עבודה סמינריונית בנושא: | השפעת עיסוק בפעילויות פנאי על לחץ ושחיקה בעבודה …

₪275.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?