מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בסוציולוגיה

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

תקציר: מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

₪115.00

הבדלים מגדריים במניעים ללמודי תואר ראשון

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: [מוסד] | [חוג/פקולטה] | [שם הקורס] | הבדלים מגדריים במניעים ללמודי תואר ראשון | מגישות: | ת.ז. …

₪220.00

פתרון ממ"ן 11 תרבות תקשורת ופנאי בישראל

ממ"ן 11

תקציר: שאלה 1 | קראו את המאמר – יום כיפור בין בריחה לחיפוש אחר תוכן חילוני מאת שלמה …

₪75.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?