מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בספרות

הדיבוק של אנ-סקי: הקול הנשי

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת חיפה | החוג לתיאטרון | עבודה סמינריונית בקורס: | הדיבוק הלך בשדות | בנושא: | הדיבוק …

₪225.00

מחול בשירתו של חזי לסקלי

עבודה סמינריונית

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | מחול …

₪320.00

מקורות ההשפעה של שירת הבקשות של יהודי מרוקו

עבודה סמינריונית

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

₪239.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?