מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בספרות

פתרון ממ"ן 15 מוסיקה פופולרית

ממ"ן 15    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממן) 13 | הקורס: 10785 – מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: …

₪50.00

פתרון ממ"ן 13 מוסיקה פופולרית

ממ"ן 13    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממן) 13 | הקורס: 10785 – מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: …

₪57.00

הנחיות למטלת סיום בקורס: ספרות בונה זהות

שאלות / הנחיות

תקציר: אוניברסיטת חיפה | החוג לתולדות ישראל | מטלת סיום בקורס: "ספרות בונה זהות - הספרות העברית כמשקפת …

₪2.00

פתרון ממ"ן 11 מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב')

ממ"ן 11    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10785 מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: | ספר …

₪90.00

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב')

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785 מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: | ספר …

₪90.00

צריכים עזרה בכל מה שקשור לכתיבה אקדמית?