מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בפילוסופיה

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

₪256.00

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

₪110.00

פיתוח סוגיות הכינון והזולתנות של הוסרל לאור משנתו של סארטר

עבודה מסכמת

תקציר: שם המוסד האקדמי | שם הפקולטה / מסלול | עבודה מסכמת בקורס: | שם הקורס | בנושא: …

₪90.00

הטרנסצנדנציה של האני על פי ז'אן פול סארטר

עבודה מסכמת

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | רפרט בקורס: | אני והזולת | בנושא: | הטרנסצנדנציה של האני …

₪95.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?