מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות בקולנוע

ניתוח הסרט "סוס מלחמה" ויחסו לקיטש בקולנוע

עבודה סמינריונית

תקציר: סמינר בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | ניתוח הסרט "סוס מלחמה" ויחסו לקיטש בקולנוע | מרצה: …

₪235.00

הנרטיב בעידן הפוסט מודרני

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לקולנוע וטלוויזיה |   | עבודה סמינריונית בקורס: | היפר נארטיביות, אינטרקציה וקולנוע …

₪260.00

ניתוח הסרט "כמו בגן עדן" על פי מודל 'מנהיגות מעצבת'

עבודה מסכמת

תקציר: ניתוח הסרט "כמו בגן עדן" על פי מודל מנהיגות מעצבת | תוכן עניינים | מנהיגות מעצבת 1 …

₪79.00

פתרון ממ"ן 11 מבוא לקולנוע ישראלי

ממ"ן 11    2023א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10421 מבוא לקולנוע ישראלי | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3 …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?