מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על אחיות

בין הסביבה הפיזית לבין שחיקה ושביעות רצון של עובדי מערכת הבריאות

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית    2022א

תקציר: המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | עבודה במסגרת קורס שיטות מחקר | הקשר בין הסביבה הפיזית לבין …

₪130.00

הצעת מחקר: השפעת התפרצות מגיפת קורונה על דיכאון, חרדה ולחץ בקרב אחיות

הצעת מחקר    2023ב

תקציר: המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | הצעת מחקר בקורס: | שיטות מחקר | נושא העבודה: | השפעת …

₪110.00

תיאוריית הטיפול העצמי של אורם (Orem) והקשר שלה לסיעוד

עבודה מסכמת

תקציר: תיאוריית הטיפול העצמי של Orem | מרצה: | מגיש: | תאריך הגשה: | תוכן העניינים | מבוא …

₪48.00

נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה

קובץ נתונים

תקציר: נתונים עבור שאלון עומס יתר בעבודה. | הקובץ כולל נתונים מ-32 אחיות, + גיל + …

₪40.00

נתונים מ-32 אחיות לשאלון שחיקה MBI-GS

קובץ נתונים

תקציר: קובץ נתונים עבור שאלון שחיקה בעבודה (MBI-GS), הכולל נתונים מ-32 אחיות. | הקובץ כולל נתונים מהשאלון (16 …

₪39.00

שאלון עומס בעבודה – מותאם לאחיות

שאלון

תקציר: שאלון עומס בעבודה - מותאם לאחיות (Myny et al., 2012) | הקובץ כולל: | תיאור הכלי …

₪25.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?