מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על גלובליזציה

השלכות, יתרונות וחסרונות של הגלובליזציה

עבודה מסכמת

תקציר: גלובליזציה | תוכן העניינים | הגדרת המושג 1 | מאפייני הגלובליזציה 2 | השלכות, יתרונות וחסרונות 3 …

₪100.00

פתרון ממ"ן 15 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 15    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 15 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול רביעי: גלובליזציה ועולמנו המשתנה …

₪84.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?