מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על דורות

פתרון ממ"ן 13 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 13    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שני: אינטראקציה חברתית וחיי …

₪74.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?