מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הטרדה מינית במקום העבודה

השפעת הטרדה מינית על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | מרצה: | [שם …

₪290.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?