מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הישגים במדעים

נתוני ציונים למבחן הישגים במדעים

קובץ נתונים

תקציר: הקובץ כולל נתוני ציונים על המבחן מ-57 נבחנים. | הציונים סופיים על כל המבחן ואינם מפורטים לפי …

₪6.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?