מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הכחשת רצח עם

פתרון ממ"ן 12 ג'נוסייד (2020א)

ממ"ן 12    2020א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: ג'נוסייד 10644 | חומר הלימוד למטלה: ארמנים, צוענים (יחידות 5+7), וויליאם …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?