מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על המפנה הדיגיטלי

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית | עבודה סמינריונית בקורס: | ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור …

₪256.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?