מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הנכבה

סיכום קורס הקולנוע הפלסטיני (פרקים 1+2)

סיכום הרצאה

תקציר: הקולנוע הפלסטיני‏ - 10578 | פרק 1+2: כרוניקה של קולנוע פלסטיני; מזיכרונות מדממים לזיכרונות פוריים: הקולנוע של …

₪5.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?