מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הסרת חריגים

הסרת תצפיות חריגות מבוססת אופטימיזציה על ידי אלגוריתם שכן קרוב (מצגת)

מצגת    2023א

תקציר: מצגת בת 14 שקפים על המאמר: | Yosipof, A., & Senderowitz, H. (2015). k‐Nearest neighbors optimization‐based outlier …

₪84.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?