מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הערכת הישגי תלמידים

פתרון ממ"ן 12 תכנון לימודים, הוראה והערכה

ממ"ן 12    2023א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

₪66.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?