מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הפיכה צבאית

יחסי גומלין בין צבא לבין דמוקרטיזציה באפריקה: גינאה-ביסאו כמקרה בוחן

עבודה סמינריונית

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה למדע המדינה, סוציולוגיה ותקשורת | יחסי גומלין בין צבא לבין דמוקרטיזציה באפריקה: גינאה-ביסאו …

₪290.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?