מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על הקוראן

ההבדלים בין סונים לשיעים בפרשנות הקוראן (עבודה סמינריונית בערבית)

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)    2022א

תקציר: كُليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة | قسم اللغة العربيّة وآدابها | وظيفة إنهاء | في إطار مساق " …

₪179.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?