מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על זהות דרוזית

האחר הדרוזי: ניתוח יחסי מדינת ישראל עם הדרוזים על פי גישות פוסטקולוניאליות

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: [מוסד אקדמי] | הפקולטה למדע המדינה | עבודה סמינריונית בקורס: | פוסטקולוניאליזם והפוליטיקה של האחרות בעידן הגלובלי …

₪245.00

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

סקירת ספרות    2023א

תקציר: הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל |   | תוכן עניינים | מבוא 1 | האוכלוסייה הערבית במדינת …

₪75.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?