מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על זהות

הנחיות למטלת סיום בקורס: ספרות בונה זהות

שאלות / הנחיות

תקציר: אוניברסיטת חיפה | החוג לתולדות ישראל | מטלת סיום בקורס: "ספרות בונה זהות - הספרות העברית כמשקפת …

₪2.00

הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל

סקירת ספרות    2023א

תקציר: הבניית זהות בעדה הדרוזית בישראל |   | תוכן עניינים | מבוא 1 | האוכלוסייה הערבית במדינת …

₪75.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?