מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על חיסכון פנסיוני

השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת

סקירת ספרות

תקציר: השפעת העלאת גיל הפרישה על הרווחה של האוכלוסייה המבוגרת | תוכן עניינים | מבוא 2 | העלייה …

₪90.00

הקשר בין החזקת מטבעות קריפטוגרפים לבין רמת החיסכון לפנסיה

הצעת מחקר    2022א

תקציר: הצעת מחקר: הקשר בין החזקת מטבעות קריפטוגרפים לבין רמת החיסכון לפנסיה | תוכן עניינים | רקע כללי …

₪134.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?