מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על יזמות

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית    2023א

תקציר: האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

₪312.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?