מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על כתב מושגים

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

₪110.00

כיצד בא לידי ביטוי המהפך הלשוני בעבודתו של פרגה?

עבודה מסכמת

תקציר: שפה טבעית שפה פורמלית | עבודה מסכמת בנושא: | כיצד בא לידי ביטוי המהפך הלשוני בעבודתו של …

₪135.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?