מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על כתב

כתב כאמצעי להיקש במונחים של טכנולוגיה קוגניטיבית

עבודה מסכמת

תקציר: אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | אנתרופולוגיה פילוסופית | בנושא: | כתב כאמצעי …

₪110.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?