מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מדיניות כלכלית

הקשר בין אבטלה לבין המדיניות הכלכלית של הממשלה

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

תקציר: אוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה | החוג לכלכלה | סמינריון בנושא: | הקשר בין אבטלה לבין …

₪322.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?