מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מהלך החיים

פתרון ממ"ן 13 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 13    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שני: אינטראקציה חברתית וחיי …

₪74.00

מבחן בקורס התפתחות האדם בזקנה, כולל פתרון

פתרון מבחן/מבחן בית

תקציר: התפתחות האדם בזקנה | 1. הורים שולחים את בנם לארה"ב על מנת ללמוד, הוא לומד ומקים משפחה …

₪16.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?