מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מוסיקה פופולרית בישראל

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2023ב')

ממ"ן 12    2023ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: פרקים …

₪64.00

פתרון ממ"ן 15 מוסיקה פופולרית

ממ"ן 15    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממן) 13 | הקורס: 10785 – מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: …

₪50.00

פתרון ממ"ן 13 מוסיקה פופולרית

ממ"ן 13    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממן) 13 | הקורס: 10785 – מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: ספר הקורס: …

₪57.00

פתרון ממ"ן 12 מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב')

ממ"ן 12    2021ב

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10785 מוסיקה פופולרית בישראל | חומר הלימוד למטלה: | ספר …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?