מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מוסר ועסקים

מעקב אחרי עובדים באמצעות האינטרנט – היבטים אתיים

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

תקציר: [שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | מעקב …

₪300.00

פתרון ממ"ן 11 מוסר ועסקים 2024א'

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) – 11 חובה | הקורס: - 10523 מוסר ועסקים | מספר השאלות: 1משקל המטלה: …

₪100.00

פתרון ממ"ן 11 מוסר ועסקים

ממ"ן 11    2021ג

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 – חובה | הקורס: 10523 מוסר ועסקים | מספר השאלות:1 משקל המטלה: אפס …

₪60.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?