מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מחמד השני

פתרון ממ"ן 11 האימפריה העות'מנית: סוגיות נבחרות

ממ"ן 11    2021א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | קורס: האימפריה העות'מאנית, 10751 | חומר הלימוד למטלה: קואטארט עמ' ;1-33יחידה 1עמ' …

₪90.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?