מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מנהיגות כריזמטית

פתרון ממ"ן 11 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל ראשון: תופעת …

₪100.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?