מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מנהיגות

השוואה האינטליגנציה הרגשית בין בנימין נתניהו לאהוד ברק

עבודה סמינריונית

תקציר: אוניברסיטת בר- אילן | היחידה ללימודי תקשורת ועיתונאות | עבודה סמינריונית בקורס: | מנהיגות פוליטית וציבורית | …

₪280.00

ניתוח הסרט "כמו בגן עדן" על פי מודל 'מנהיגות מעצבת'

עבודה מסכמת

תקציר: ניתוח הסרט "כמו בגן עדן" על פי מודל מנהיגות מעצבת | תוכן עניינים | מנהיגות מעצבת 1 …

₪79.00

סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות ההירואית

תרגום מאמר

תקציר: תרגום לעברית של המאמר: Superleadership: Beyond the myth of heroic leadership | סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות …

₪60.00

פתרון ממ"ן 11 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל ראשון: תופעת …

₪100.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?