מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מנהיגות

סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות ההירואית

תרגום מאמר

תקציר: תרגום לעברית של המאמר: Superleadership: Beyond the myth of heroic leadership | סופר-מנהיגות: מעֵבר למיתוס של המנהיגות …

₪60.00

פתרון ממ"ן 11 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 11    2024א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל ראשון: תופעת …

₪100.00

תרגיל: מנהיגות בעת קונפליקט – יישום והערכה של תאוריה

שאלות / הנחיות

תקציר: מנהיגות בעת קונפליקט: יישום והערכה של תאוריה | תרגיל בקורס - ניהול ויישוב סכסוכים: מתאוריה למעשה -חלק …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?