מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על מערכת החינוך

פיתוח רווחה נפשית במערכת החינוך בראי הפסיכולוגיה החיובית

עבודה מסכמת

תקציר: פיתוח רווחה נפשית במערכת החינוך בראי הפסיכולוגיה החיובית | תוכן עניינים | חלק א' – רפלקציה 1 …

₪105.00

חוברת הקורס שונות בחינוך – 10807 – סמסטר אביב 2018 (2018ב')

שאלות / הנחיות    2018ב

תקציר: אל הסטודנט 1 | התנאים לקבלת נקודות זכות בקורס 3 | מאמרי חובה 3 | לוח זמנים …

₪2.00

חוברת הקורס מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי – 10376 קיץ 2020 (2020ג')

שאלות / הנחיות    2020ג

תקציר: חוברת הקורס מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי - 10376 של סמסטר קיץ 2020 (2020ג') | כוללת …

₪2.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?