מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על ניהול ומנהיגות

הנחיות לכתיבת עבודה בקורס ניהול משא ומתן

שאלות / הנחיות    2021א

תקציר: ניהול מו"מ | מטרת העבודה | לתרגל הלכה למעשה תיאוריות ומודלים הכרוכים בניהול ובניהול משא ומתן ולהתעמק …

₪2.00

ניהול משא ומתן בסוכנות ביטוח

עבודה מסכמת    2021א

תקציר: ניהול משא ומתן בסוכנות ביטוח | תוכן עניינים | תיאור הארגון 2 | תיאוריות המאפיינות את ניהול …

₪102.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?