מאגרי עבודות וסיכומים

עבודות אקדמיות על ניעות

פתרון ממ"ן 14 מבוא לסוציולוגיה

ממ"ן 14    2022א

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: מבוא לסוציולוגיה - 10134 | הנושא: אשכול שלישי: ריבוד ומעמד חברתי …

₪89.00

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?